Kindergarten Rinkenis

Vi er

... en lille institution, med både vuggestue- og børnehaveafdeling. Hverdagen er præget af livsglæde og en inspirerende atmosfære, for både børn, forældre og medarbejdere. Vi vægter tryghed og udvikling højt og sørger for rammer, der giver grobund for en sjov og udviklende barndom.

Musikalsk legestue

…Med vores musikpædagog skaber altid stor glæde i alle grupper. Derudover bruger vi også i dagligdagen musik, sang og dans. Derigennem stimuleres børnenes indlæring med alle sanser, samtidig styrkes børnenes sociale, personlige, sproglige, kulturelle og motoriske kompetencer. Det vigtigste er dog, at børnene oplever begejstring ved musikken!

Maddannelse

… fremmer vi ved at inddrage børnene i forskellige daglige aktiviteter, f. eks. igennem projektet ”mad fra jord til bord”. Børnenes sanser udfordres ved at de deltager i madlavning. Dette fremmer lysten, nysgerrigheden og interessen i at afprøve nyt og nyde maden sammen med vennerne.

Kostpolitik Plan

Legetøjsfri

... er en periode, hvor børn og voksne bliver udfordret på deres kreativitet. Fra maj til august har vi sendt vores legetøj på ferie. Det er et meget kreativt tidsrum, hvor børnene finder på nye lege, kommunikerer intensivt og lærer at benytte brugsgenstande som legetøj eller fremstille nye ting af gamle genbrugsmaterialer.

Personale

Deutsche
Kindergärten
Ringreiterweg

Adresse

Åbningstider