Kindergarten Ringreiterweg

Vi er

... en lille institution, med både vuggestue- og børnehaveafdeling. Hverdagen er præget af livsglæde og en inspirerende atmosfære, for både børn, forældre og medarbejdere. Vi vægter tryghed og udvikling højt og sørger for rammer, der giver grobund for en sjov og udviklende barndom.

Musikalsk legestue

… med musikpædagog Susanne skaber altid stor glæde i alle grupper. Derudover bruger vi også i dagligdagen musik, sang og dans. Derigennem stimuleres børnenes indlæring med alle sanser, samtidig styrkes børnenes sociale, personlige, sproglige, kulturelle og motoriske kompetencer. Det vigtigste er dog, at børnene oplever begejstring ved musikken!

Kostpolitik Plan

… fremmer vi ved at inddrage børnene i forskellige daglige aktiviteter, f. eks. igennem projektet ”mad fra jord til bord”. Børnenes sanser udfordres ved at de deltager i madlavning. Dette fremmer lysten, nysgerrigheden og interessen i at afprøve nyt og nyde maden sammen med vennerne.

Kostpolitik

Turdage

... bliver i børnehavegruppen gennemført to gange om ugen året rundt. De ældste vuggestuebørn har også en fast turdag om ugen. På disse dage færdes vi i naturen, tager til stranden eller i skoven og udforsker nærområdet. I dagligdagen er børneinddragelse et fast element i vores pædagogik. I børnehavegruppen har vi et børneparlament, hvor børnene bliver inddraget i beslutninger som vedrører dem.

Personale

Deutsche
Kindergärten
Ringreiterweg

Adresse

Åbningstider