Kindergarten Ringreiterweg

Vi er

... en lille institution, med både vuggestue- og børnehaveafdeling. Hverdagen er præget af livsglæde og en inspirerende atmosfære, for både børn, forældre og medarbejdere. Vi vægter tryghed og udvikling højt og sørger for rammer, der giver grobund for en sjov og udviklende barndom.

Musikalsk legestue

… med musikpædagog Monika skaber altid stor glæde i alle grupper. Derudover bruger vi også i dagligdagen musik, sang og dans. Derigennem stimuleres børnenes indlæring med alle sanser, samtidig styrkes børnenes sociale, personlige, sproglige, kulturelle og motoriske kompetencer. Det vigtigste er dog, at børnene oplever begejstring ved musikken!

Kostpolitik
… fremmer vi ved at inddrage børnene i forskellige daglige aktiviteter, f. eks. igennem projektet ”mad fra jord til bord”. Børnenes sanser udfordres ved at de deltager i madlavning. Dette fremmer lysten, nysgerrigheden og interessen i at afprøve nyt og nyde maden sammen med vennerne.

Kostpolitik Find Smiley
Turdage

... bliver i børnehavegruppen gennemført to gange om ugen året rundt. De ældste vuggestuebørn har også en fast turdag om ugen. På disse dage færdes vi i naturen, tager til stranden eller i skoven og udforsker nærområdet.  I dagligdagen er børneinddragelse et fast element i vores pædagogik. I børnehavegruppen har vi et børneparlament, hvor børnene bliver inddraget i beslutninger som vedrører dem.

Personale

Kom og besøg

Deutscher Kindergarten
Ringreiterweg

Adresse

Deutscher Kindergarten Ringreiterweg
Ringridervej 13
6400 Sønderborg
Telefon:
+45 7442 4579
Mobil:
+45 2790 4430

Åbningstider

Mandag - Fredag: 6.45 - 16.45

Deutscher Kindergarten Gravenstein