Kindergarten Rinkenis

Vi er

... en lille institution, med både vuggestue- og børnehaveafdeling. Hverdagen er præget af livsglæde og en inspirerende atmosfære, for både børn, forældre og medarbejdere. Vi vægter tryghed og udvikling højt og sørger for rammer, der giver grobund for en sjov og udviklende barndom.

Musikalsk legestue

…Med vores musikpædagog skaber altid stor glæde i alle grupper. Derudover bruger vi også i dagligdagen musik, sang og dans. Derigennem stimuleres børnenes indlæring med alle sanser, samtidig styrkes børnenes sociale, personlige, sproglige, kulturelle og motoriske kompetencer. Det vigtigste er dog, at børnene oplever begejstring ved musikken!

Kostpolitik

… fremmer vi ved at inddrage børnene i forskellige daglige aktiviteter, f. eks. igennem projektet ”mad fra jord til bord”. Børnenes sanser udfordres ved at de deltager i madlavning. Dette fremmer lysten, nysgerrigheden og interessen i at afprøve nyt og nyde maden sammen med vennerne.

Årstema

Vi arbejder på at børnene har mange gode legemuligheder, både motorisk udfordrende lege, men også fordybelse og afspænding. Vi tilbyder vokseninitieret lege, men vægter også barnets initiativer og at alle børn kan være en del af de skiftende børne fællesskaber.
Vores prioritet ligger i en god beplantning, anskaffelse af relevante legeredskaber og igangsættelse af vores værksted på legepladsen.

Personale

Deutsche
Kindergärten
Broacker

Adresse

Åbningstider