Kindergarten Arnkielstrasse

Vi er

... en lille institution, med både vuggestue- og børnehaveafdeling. Hverdagen er præget af livsglæde og en inspirerende atmosfære, for både børn, forældre og medarbejdere. Vi vægter tryghed og udvikling højt og sørger for rammer, der giver grobund for en sjov og udviklende barndom.

Musikalsk legestue

… med musikpædagog Susanne skaber altid stor glæde i alle grupper. Derudover bruger vi også i dagligdagen musik, sang og dans. Derigennem stimuleres børnenes indlæring med alle sanser, samtidig styrkes børnenes sociale, personlige, sproglige, kulturelle og motoriske kompetencer. Det vigtigste er dog, at børnene oplever begejstring ved musikken!

Kostpolitik

… fremmer vi ved at inddrage børnene i forskellige daglige aktiviteter, f. eks. igennem projektet ”mad fra jord til bord”. Børnenes sanser udfordres ved at de deltager i madlavning. Dette fremmer lysten, nysgerrigheden og interessen i at afprøve nyt og nyde maden sammen med vennerne.

Kostpolitik Plan

Funktionsrum

... er små læringsmiljøer, som danner udgangspunkt for vores pædagogik. Rummene fordeler sig over to etager og byder bl. a. på en motorikafdeling, et rollespilområde, et atelier og et konstruktionsrum. Her kan børnene fordybe og udvikle sig, samt inddrage deres kreativitet og fantasi.

Personale

Deutsche
Kindergärten
Arnkielstrasse

Adresse

Åbningstider