Deutsche Kindergärten Sonderburg (DKS)

DKS er en tysksproget integreret institution til børn fra 0 - 6 år og har fire afdelinger: to i Sønderborg (Arnkilgade og Ringridervej), en i Broager og en i Rinkenæs.
Vuggestue
Vi giver børnene mulighed for at udforske verden med alle sanser. Under trykke og omsorgsfulde forhold lærer børnene de basale kompetencer.

 I børnehave for første gang.  

Børnehave

Vi støtter børnene i at udvikle sociale relationer og venskaber. Vi hjælper børnene til at blive selvhjulpne, derved styrkes deres selvværd og robusthed.

Små grupper

Vi skaber små læringsmiljøer, er tæt på børnene og derigennem er der plads til individuel udvikling.

Indmeldelse

Sønderborg Kommunes pladsanvisning 

I er altid velkomne til at kontakte os direkte.

 Klik her for indmeldelse  

Børnesyn og pædagogik

Vi ser børn som unikke og barndommen som en værdi i sig selv.

Vi giver plads, tid og ro til at gode relationer kan vokse og styrker dermed børnenes trivsel, udvikling og læring.

Børn og voksne indgår i forpligtende fællesskaber, derigennem få børnene en forståelse for demokratiske virkemidler med ansvar og rettigheder. Vores mål er, at alle børn skal lære at acceptere og respektere andre menneskers ret til forskellighed.

Vores pædagogiske arbejde baserer på den nye styrkede læreplan – vores fælles pædagogisk grundlag og de seks læreplanstemaer alsidig personlig udvikling, social udvikling, kommunikation og sprog, krop, sanser og bevægelse, natur, udeliv og science samt kultur, æstetik og fællesskab.

Europæisk frivillig

Læs om deres erfaringer og oplevelser.

Paraplyorganisation

Deutscher Schul- und Sprachverein (DSSV)
Deutscher Kindergarten Gravenstein

Deutsche
Kindergärten
Sonderburg

Dagtilbudsleder

Marco Seefeldt
Hølle Vej 6A,
6320 Egernsund

Kontakt

Mobil: 27 90 04 86
Email: masf@sonderborg.dk
CVR: 29189773