Kindergarten Broacker

Vi er
... en lille institution, med både vuggestue- og børnehaveafdeling. Hverdagen er præget af livsglæde og en inspirerende atmosfære, for både børn, forældre og medarbejdere. Vi vægter tryghed og udvikling højt og sørger for rammer, der giver grobund for en sjov og udviklende barndom.
Musikalsk legestue
… med musikpædagog Silke skaber altid stor glæde i alle grupper. Derudover bruger vi også i dagligdagen musik, sang og dans. Derigennem stimuleres børnenes indlæring med alle sanser, samtidig styrkes børnenes sociale, personlige, sproglige, kulturelle og motoriske kompetencer. Det vigtigste er dog, at børnene oplever begejstring ved musikken!
Kostpolitik

… fremmer vi ved at inddrage børnene i forskellige daglige aktiviteter, f. eks. igennem projektet ”mad fra jord til bord”. Børnenes sanser udfordres ved at de deltager i madlavning. Dette fremmer lysten, nysgerrigheden og interessen i at afprøve nyt og nyde maden sammen med vennerne.

Kostpolitik

Årstema
Særlige opmærksomhedspunkter for 2019 er børneinddragelse og drengepædagogik. 2019 vil også være præget af at vi skaber gode lege- og læringsmiljøer i vores nye børnehave, hvilket går fint i tråd med både børneinddragelse og drengepædagogik, da vi vil tage højde for disse to emner i projektet.

Læreplan

Aktiviteter


Januar:


Personale

Kom og besøg

Deutscher Kindergarten
Broacker

Adresse

Deutscher Kindergarten Broacker
Vesterbakken 9
6310 Broager
Telefon:
+45 8872 4343
Mobil:
+45 2790 3849
Mail: esir@sonderborg.dk

Åbningstider

Mandag - Torsdag: 6.40 - 16.40
Fredag: 6.40 - 16.00

Deutscher Kindergarten Gravenstein